ANMELDELSER

Jacques Rancières (1940-) er en af de fremmeste franske kritikere af den snakkende klasses selvforståelse. De to essays “Ti teser om politik” og “Politik, identifikation og subjektivering”, der er oversat af Anton Sylvest Lilleør og udgives for første gang på dansk, udgør Rancières væsentligste kortere bidrag til den politiske filosofi, og er forsynet med et forord, der opridser de vigtigste hovedlinjer i forfatterens tænkning.

 

Fra forordet: “Samfundet er til enhver tid ordnet på en bestemt måde: Nogle aktiviteter og personer er synlige, mens andre ikke er; nogle kan få ørenlyd og andre kan ikke; og nogles ytringer, når de lykkes med at trænge igennem, høres som tale, mens andres høres som støj. […] Sagt på en anden måde: Politik er ikke regering eller styring. Politik er snarere uregerlighed og forstyrrelse.”

 

Forlaget Aleatorik, København 2021, 1. udgave, 1. oplag

 

Oversat af Anton Sylvest Lilleør

 

Redaktion ved Gustav Johannes Hoder

 

Omslag ved Agnes Balustrados

 

Tak Ditte Godske Jensen og Katalin Tersztyánskzy

 

ISBN: 978-87-94134-01-9