ANMELDELSER

 

“Oversættelsen af Achille Joseph Mbembes essay »Nekropolitik« fra 2003 giver os nye værktøjer til at forstå og kæmpe mod moderne dødspolitik.”

– Litteraturmagasinet Standart

Dette essay er et uomgængeligt bidrag til det 21. århundredes politiske filosofi. Med suverænitetsbegrebet som ledetråd behandler den camerounske filosof, politiske teoretiker og offentlige intellektuelle Achille Mbembe temaer som moderne dødspolitik, senmoderne kolonial besættelse og selvmordsbomberens figur. Gennem en sammentænkning af det koloniale arkiv og den vestlige filosofis kanon repræsenteret ved Hegel og Bataille spørger han ind til hvordan livet, døden og menneskekroppen indskrives i magtens orden i dag. Kolonien bliver derfor paradigmet for hvad der i dag viser sig som det fortrængtes genkomst. “Hvis vi forestiller os politik som en form for krig”, skriver Mbembe, “må vi altså spørge: hvilken plads gives livet, døden og menneskekroppen (i særdeleshed den sårede eller slagne krop)? Hvordan indskrives de i magtens orden?” Besættelsen af Palæstina, militariseringen af hverdagslivet og ressourceudvindingsøkonomiernes nekromagt, der i dag er lukrative foretagender, bruges til at videretænke og kritisere arven fra Foucault, Arendt og Agamben.

 

Denne første oversættelse af Mbembe til dansk indeholder også et essay om afkolonisering af uddannelsesinstitutionerne som konkret, praktisk og programmatisk proces. Dette sker simultant med Mbembes projekt om en diskurs om Afrika fra Afrika – et kontinent der selv inden for megen postkolonial teori, aldrig har haft sin egen stemme.

 

Oversat af Gustav Johannes Hoder

 

Fra “Necropolitics”, i: Public Culture vol. 15, no. 1, Duke University Press, 2003, pp. 11-40.
Og “Decolonizing the university: New directions”, i: Arts & Humanities in Higher Education, vol. 15, no. 1, 2016, pp. 29-45.

 

Forlaget Aleatorik, København 2019

 

Udgivet med støtte fra Statens Kunstfond