Colette Laure Lucienne Peignot (1903-1938) var en yderst aktiv del af det politiske miljø i mellemkrigstidens Paris og var nær ven med George Bataille, Simone Weil, m.fl. Hun er i eftertiden alt for ofte blevet reduceret til blot at være Batailles muse og elsker. I sin levetid publicerede hun politiske artikler under pseudonymet Claude Araxe, men aldrig de skønlitterære tekster, der nu foreligger i dansk oversættelse, for første gang i bogform.

 

Historien om en lille pige behandler Peignot traumerne fra en opvækst i det katolske borgerskab – en opvækst der er præget af tab og seksuelt misbrug, og hvis hykleri og fordærvede moral hun anklager. Det er en sproglig revolte, hvis tone i sig selv mimer den religiøse lidenskab.

 

Forlaget Aleatorik, København 2021, 1. oplag, 1. udgave

 

Oversat af Louise Bundgaard

 

Redaktion ved Gustav Johannes Hoder.

 

Illustrationerne på bagsiden og indstikket er optegnet af Anton Bech Jørgensen efter privatejede fotografier.

 

Bogen er formgivet af Agnes Balustrados og sat med Cochin, som er tegnet af forfatterens far, Georges Peignot.

 

Tak til Andreas Vermehren Holm, Jon Auring Grimm & Statens Kunstfond.

 

ISBN: 978-87-970549-7-0