Louise Haugaard Jørgensen

    Denne bog er blevet til med udgangspunkt i en tekst skrevet på dansk. Denne tekst findes ikke i bogen. Som katalysator i en transformationsproces har den bevæget sig gennem en kæde af oversættelser: fra dansk til norsk, fra norsk til svensk, fra svensk til engelsk, fra engelsk til tysk og tilbage til dansk. Ikke som i en cirkel – snarere en opadgående spiral, der bevæger sig væk fra sit udgangspunkt og ud over det, mod noget andet. I deres arbejde med teksten har oversætterne i kædens svenske, engelske, tyske og danske led ikke haft mulighed for at referere til katalysatoren. De har arbejdet efter deres egen fornemmelse og på den måde sat teksten i skred. – Louise Haugaard Jørgensen

    Forlaget Aleatorik, København 2020

    Bogen findes i 100 nummerede og håndsyede eksemplarer

    Udgivet med støtte fra Statens Kunstfond

    Udstillingsbillede er taget af Mikkel Kaldal