Simone Weil

    Denne tekst blev skrevet i Marseilles i foråret 1941, i en periode hvor ligheder mellem forskellige religiøse traditioner fyldte meget i Weils tænkning. Et udsnit af omslaget til hendes notesbog fra denne periode er gengivet på omslaget, og indeholder citater på både latin, oldgræsk og sanskrit. Det begreb om læsning som skitseres i nærværende tekst, og som både trækker på og overskrider fænomenologien, optræder i notesbøgerne i forbindelse med overvejelser om vidt forskellige religiøse traditioners fællestræk. I disse har det snarere karakter af et grundlæggende metodisk greb end en fuldt udviklet teori. I La pesanteur et la Grâce har Gustave Thibon samlet en række fragmenter fra notesbøgerne under overskriften »Læsninger«.

    Oversat af Louise Bundgaard

    Fra “Essai sur la notion de lecture”, Les Études Philosophiques 1ère Année, No. 1, Janvier/Mars 1946, pp. 13-19

    Forlaget Aleatorik, København 2020 1. oplag, 1. udgave

    Denne tekst er en del af serien Katalog