KOMMENDE UDGIVELSER
2022

 

EVE KOSOFSKY SEDGWICK:

PARANOID LÆSNING OG REPARERENDE LÆSNING 

 

GAYLE RUBIN:

AT TÆNKE SEX 

 

PAUL B. PRECIADO:

TESTO JUNKIE

 

DANIELLE COLLOBERT:

MORD

DEN ALTSÅ

 

JACQUES DERRIDA:

ARKIVFEBER 

 

FRANÇOISE VERGÈS:

EN DEKOLONIAL FEMINISME

Med Tærskel debuterer Maja Lindberg Schwaner med en samling af syv noveller, alle skrevet i jeg-form og drevet frem af forskellige fortællerstemmer, logikker og temperamenter. Novellerne finder alle sted i realistiske hverdagsrum, men indsætter elementer fra horror, sci-fi og fantasy, sådan at der inden for hver enkelt tekst sker gradvise glidninger fra det genkendelige til det sære og umulige. Debuten kan læses som spekulativ fiktion, og veksler stilsikkert mellem det alvorlige og det absurd humoristiske.

 

VEJL. UDSALGPRIS 200 KR.
ISBN 978-87- 970549-9-4
OMSLAG af Ulva Fang

Jacques Rancières (1940-) er en af de fremmeste franske kritikere af den snakkende klasses selvforståelse. De to essays “Ti teser om politik” og “Politik, identifikation og subjektivering”, der er oversat af Anton Sylvest Lilleør og udgives for første gang på dansk, udgør Rancières væsentligste kortere bidrag til den politiske filosofi, og er forsynet med et forord, der opridser de vigtigste hovedlinjer i forfatterens tænkning.

 

Fra forordet: “Samfundet er til enhver tid ordnet på en bestemt måde: Nogle aktiviteter og personer er synlige, mens andre ikke er; nogle kan få ørenlyd og andre kan ikke; og nogles ytringer, når de lykkes med at trænge igennem, høres som tale, mens andres høres som støj. […] Sagt på en anden måde: Politik er ikke regering eller styring. Politik er snarere uregerlighed og forstyrrelse.”

 

VEJL. UDSALGSPRIS 150 KR.

ISBN 978-87-94134-01-9

 

“Ackers liv var en fabel,” skriver Chris Kraus i biografien AFTER KATHY ACKER, “og at beskrive forvirringen og kærligheden og de modstridende hensigter med disse mindesmærker ville være at skitsere en apokryf allegori for et kunstnerisk liv i slutningen af det tyvende århundrede.”

 

I COLETTE PEIGNOT, FRA DAGBØGERNE bruger Acker sin egen vante cut-up teknik til at gendigte sig vej ind i Peignots tekster og liv, som tidligere på året udkom på Aleatorik i samlingen DET HELLIGE samt HISTORIEN OM EN LILLE PIGE. Også Beckett hvirvles ind i denne fortolkning som er oversat til dansk af Malte Frøslev. 

 

Teksten er redigeret af Louise Bundgaard, collagen på omslaget er lavet af Agnes Balustrados og det hele er trykt på Eksskolens trykkeri i 100 unummererede eksemplarer.