.............................. /..............................

UDGIVELSER

Aleatorik er et uafhængigt forlag, der udgiver filosofi, politisk tænkning, samt litteratur- og kunstteori i oversættelse. Udgivelserne kan købes i alle danske bogforhandlere. Der er også et .

⠀Forlaget Aleatorik, C/O Kommunal Kunst & Teknik, Korsgade 30, 2200 København N, Danmark. CVR 39105683, reg.nr. 8418 kontonr. 8929747810

GUY DEBORD: DET SPEKTAKULÆRE SAMFUND. Guy Debords maniske og utilgængelige hovedværk fra 1967 foreligger hermed fuldkommen nyoversat og med et efterord af Mikkel Bolt og Dominique Routhier. Oversættelsen er blevet udstyret med et grundigt noteapparat, der åbner tekstens indforståede henvisningslogik, og Debords strategiske 'détournementer' af Marx og Hegel kommer således til deres fulde ret. Forfatteren beskrev selv Det Spektakulære Samfund som “utvivlsomt en af de tre vigtigste samfundskritiske bøger i de sidste hundrede år.” På sin egen deliriske måde er den måske den bedste beskrivelse af nutidens vished om kapitalens triumf. Fællesudgivelse med Forlaget Antipyrine.

SIMONE WEIL: PERSONEN OG DET HELLIGE. I ‘Personen og det hellige’ skriver Simone Weil sig ind i et område, hvor etik og retsfilosofi bliver uskelnelige. Hvorfor kan den etiske handling aldrig reduceres til en rettighed, og hvordan sætter begrebet om den juridiske person grænser for retfærdigheden? Weil tynges ikke af detaildiskussioner eller kontekstualiserende forbehold: “Når ytringsfrihed reduceres til propagandafrihed, er de eneste dele af den menneskelig ånd, som fortjener at udtrykke sig, ikke frie til at gøre det.” Hendes ven Albert Camus kaldte hende for “vor tids eneste store ånd.”

SIMONE WEIL: NOTE OM AFSKAFFELSEN AF DE POLITISKE PARTIER. Nu foreligger Simone Weils smædeskrift mod partiånden og den almene partitagen i de demokratiske samfund på dansk. Langt forud for sin tid og med hvidglødende intensitet fejer hendes skrift enhver fortænkt passivitet og vag frygtsomhed til side. "Partierne er en vidunderlig mekanisme, som på det nationale plan sørger for, at ikke en eneste ånd kan henlede sin opmærksomhed på den indsats, der består i at udskille det gode, retfærdigheden og sandheden i de offentlige anliggender."

ACHILLE MBEMBE: NEKROPOLITIK. Achille Mbembe foreligger hermed for første gang på dansk med de to essays ‘Nekropolitik’ og ‘Afkolonisering af universitetet’. Nekropolitik udvikler en kritik af Foucaults og Agambens biopolitiske paradigme med afsæt i nutidige og koloniale former for magtanvendelse. Titelessayet er gået hen og blevet en moderne klassiker. ‘Afkolonisering af universitetet’ er en filosofisk-politisk undersøgelse af kaldet til afkolonisering af uddannelsesinstitutionerne.

PAUL B. PRECIADO: TESTO JUNKIE. Paul B. Preciados personlige og queerkritiske historie om testosteron og p-piller, pornografi og køn, medicinale eksperimenter og moderne kolonialisme samt meget mere, er et af de mest slagkraftige værker om vores tid og subjektiviteter. Hvis køn bare er et spørgsmål om hvad man har mellem benene, hvorfor findes der så Euroman og Eurowoman? Hvad betyder det for vores forståelse af køn, at visse seksualiteter gennem kampen for ligestilling mellem homo- og heteroseksualitet forstås som "naturlige"? Hvorfor findes der medicinsk forskning om østrogen til overflod, men stort set intet om testosteron? Den spanske kønsterrorist Paul B. Preciado har med udgangspunkt i Judith Butlers queerteori og Michel Foucaults samfundsanalyse skrevet en dybt personlig bog om sin transition og det samfund, der omgiver den. Udgives primo 2021.